دارم فکر می کنم بهترین اتفاق 94 برای من و او چ بود
می بینم بهترینش قبولی او و آمدنمان به این جا بود


+دارم تره خرد میکنم! برای سبزی پلو یاد اولین قورمه سبزی که این جا پختم افتادم
چون اوایل بود و من با سبزی خشک نمی دانستنم چطور باید پخت
خلاصه این که دیشب یه پلاستیک از همون خورش ها از فریزر انتقال پیدا کرد به خارج از منزل :دی

شادانه نگاری:
اتفاق جالبی که افتاد این بود که پست ها رنجشان رسید به 390 من هم رساندمش به 394 تا 395 باشد برای 1395 :)
منبع : بیوتن |394
برچسب ها : سبزی